Vissza

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Nébo Szivattyúcentrum Kft. (székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Mező u 4/e cégjegyzékszám: 03-09-113639 ; adószáma: 13746458; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Nébo Szivattyúcentrum Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

   

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a  www.szivattyucentrum.huweboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren történik.

 

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

1.5. Ügyfélszolgálat: Nébo Szivattyúcentrum Kft.

Telefon: +36-62-311-791 (hétfőtől csütörtökig: 9-16 óráig, pénteken 15 óráig)

               +36-30-823-64-64

               +36-30-709-44-08

                

2. Regisztráció

 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az űrlapon a számlázási adatokat kell megadni. Ha Ön viszonteladó vásárlás feltételeiért hívja elérhetőségeinket!

 

2.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

 

 

 

3. A megrendelés

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, a 27%-os ÁFA-t tartalmazza.

 

3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követő 2 munkanapon belül 2000Ft szállítási díjért házhoz szállítatja, a Magyar Posta MPL csomagküldővel, ha az adott megrendelés  értéke eléri az 70.000 Ft összeget, a szállítás ingyenes. Amennyiben a csomag súlya meghaladja a 40 kg-ot, egyedi szállítási díjat határozhatunk meg!

 

 Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak az 70 ezer forint értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes.

 A gyors és pontos kiszolgálás érdekében a feldolgozás alatt álló rendelésekhez nem áll módunkban pótrendelést befogadni.

(Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.) A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

3.7. Pótrendelés: A weben történő rendelés elküldése után pótrendelésre se weben, se telefonon keresztül nincs lehetőség! Minden megkezdett rendelés újnak számít, és a rendelés értékétől függően számlázzuk ki a fuvardíjat is.

 

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (6120, Kiskunmajsa, Félegyházi út 15B/3, ill. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.).

 

4.2. A megrendelt árut 2-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

4.4. Fizetés: a csomag átvételekor készpénzben.

 

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.  Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

 

 

5. Garancia, szavatosság 

 

 A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 19/2014.(IV.29) NGM rendelet, módosított 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben, valamint a 45/2014.(II.26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 

A garancia gyártási- és anyaghibákra vonatkozik, rendeltetésszerű használat esetén. Elektromos- és benzinmotoros gépekre a számlával együtt kiadott (dátum, gyári szám) jótállási jegy alapján érvényesíthető. A jótállási jegyen feltüntetett időtartamig biztosítjuk a szervizszolgáltatást. 

A nem garanciális esetek szállítási és vizsgálati díját a vásárló fizeti.

 

6. Egyebek

 

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

 

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

 

6.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

2014. Március 24.